Powered by MuOnlineWebs ™
Your Time
Server Time

News

MAXIMUM RESETS

[EN]

Maximum resets now are 55.

[BG]

Максималните рестарти са 55.

Added on : 16 / Mar / 2020 , 08:44 PM

Update

[BG]

Здравейте,

приготвили сме ви 3 приятни изненади и подобрения в нашия сървър:

 1. Blood Castle ще бъде на 2 часа (до сега беше на 3)!
 2. Ilusion Temple ще бъде на 4 часа (до сега беше 3 пъти на ден)!
 3. Наградата от седмичния Devil Square Ranking ще бъде 500 ГОЛД (1. 500, 2. 470, 3. 440...)!

  [EN]

  1. Blood Castle will be on 2 hours (until now 3 hours)!
  2. Ilusion Temple will be on 4 hours (Not only 3 times per day)!
  3. The reward from Weekly Devil Square Ranking will be 500 Gold (1. 500, 2. 470, 3. 440...)!
Added on : 12 / Feb / 2020 , 08:24 PM

Restes Update

[EN]

Newbie Boost: First 5 resets, the reset level is set to 350, to help the new players!

[BG]

Помощ за новите: Първите 5 реса, резет левела е смъкнат на 350 левел!

Added on : 08 / Feb / 2020 , 12:00 AM

DONATIONS

[BG]

Промяна в Cash(Кредити) които получавате, стойностите са увеличени x2!

Както следва:

За 2000 Cash внесете - 10 лв.
За 4000 Cash внесете - 20 лв.
За 6000 Cash внесете - 30 лв.
За 11000 Cash внесете - 50 лв.

[EN]

We are changing the Cash amount that you recieve as below:

For 2000 Cash - 5 EUR.
For 4000 Cash - 10 EUR.
For 6000 Cash - 15 EUR.
For 11000 Cash - 25 EUR.

 

Added on : 31 / Jan / 2020 , 08:31 PM

Downloads, Changelog

 

Changelog

 1. The Kundum will be 4 hours in Devias (coordinates).
 2. The arenas will only be hosted by Admin / GM and the winner will be announced before the event.
 3. The restarts will be limited to 55 (first stop 25)!
 4. Some unnecessary rules about PVP will be removed, the team (represented by SECURITY) assumes full responsibility for the nonsense created, we guarantee the gameplay without restriction in PVP for true enjoyment of the game!
 5. Items 380 levs have been added to the GOLD stores to reach the full potential of each class!
 6. New Quest System with quest Window! NEW !!!
 7. 4 new spots in Aida 2 (non-pvp map)! NEW !!!
 8. 3 spots in CryWolf for Fenrir farm! NEW !!!
 9. Illusion Temple Improve (Reward x3)!
 10. VIP changes - one vip for all (for 3 days / 7days / 30 days)
 11. Check Equipment before reset - NO !

 

Client is ready for Download! For old clients you need only a patch!
https://www.anarchymu.com/downloads

Added on : 31 / Jan / 2020 , 12:06 PM

Server restart!

[EN]

Hello friends, Anarchy Mu season 3 has ended, the server will be restarted. The official start date of the new season is 31.01.2020, 19:00 UTC+2 The basics of gameplay, version and spots will be preserved. There will be the following cosmetic changes, but after the study has been done:

 1. The Kundum will be 4 hours in Devias (coordinates).
 2. The arenas will only be hosted by Admin / GM and the winner will be announced before the event.
 3.  The restarts will be limited to 55!
 4. Some unnecessary rules about PVP will be removed, the team (represented by SECURITY) assumes full responsibility for the nonsense created, we guarantee the gameplay without restriction in PVP for true enjoyment of the game!
 5. Items 380 levs have been added to the GOLD stores to reach the full potential of each class!
 6. More surprises ahead of you, follow the Facebook page and site for details!
 7. Changelog will be added to show the changes!
  See you soon!

  [BG]

  Здравейте приятели, Приключи сезон 3 на Анархи Му, сървърът ще бъде рестартиран. Официалната дата на Старта на новият сезон е 31.01.2020, 19:00 UTC+2. Основите на геймплей, версията и спотовете ще се запазят. Ще има следните козметични но след направеното проучване необходими промени:
  1. Кундумът ще е на 4 часа в Девиас (кординати).
  2. Арените ще се провеждат единствено и само от Админ / ГМ като наградата за победителя ще бъде обявявана преди евента.
  3. Ресовете ще бъдат ограничени на 55!
  4. Ще бъдат премахнати някои ненужни правила относно ПВП, екипът (в лицето на SECURITY) поема пълна отговорност за сътворените глупости, гарантираме ви Геймплей без ограничение в ПВП за истинска наслада от играта!
  5. Добавени са Итеми 380 левел в магазините за GOLD, за достигане на пълния потенциал на всяка раса!
  6. Очакват ви още изненади на старта, следете Фейсбук страницата както и сайта за подробности!
  7. Ще бъде добавен списък с промените които ще настъпят!
  До скоро!
Added on : 14 / Jan / 2020 , 09:28 AM
Select Server:
Currently this is only one server.