Powered by MuOnlineWebs ™
Your Time
Server Time
Hall of Fame Winners

MuOnline Webs

MuOnline Webs

MuOnline Webs

MuOnline Webs

MuOnline Webs

MuOnline Webs

MuOnline Webs

News

TEST PERIOD

SERVER ON TEST PERIOD!

Added on : 16 / Feb / 2021 , 01:14 PM

SERVER SHUT DOWN

[EN]

The server is stopped due to preparation for the new season. We will open a test period soon. Stay tuned for the official starting date of the new season. It will be around the end of the month.

[BG]

Сървъра е спрян, очаквайте пробния период до седмица, Официалната дата на новия сезон ще бъде обявена скоро и ще е около края на месеца!

Added on : 03 / Feb / 2021 , 12:24 PM

SERVER RESTART

[EN]

Anarchy's team decided to restart the server as we want to upgrade!
The main directions for the next season are:
Season 6 (Summoner, Rage Fighter, Itemi with sockets, Raklion, Selupan, Medusa, Talents),
Exp: 30 / drop 25,
Max restart 60-70-100,
6 phases of development
- each of which will be unlocked upon reaching a certain number of players to the maximum restarts,
not 2-3 resets every week,
we look forward to your suggestions in the discord channel!
We want the new season to be to your liking and to enjoy the game,
thank you all!

[BG]

Здравейте,
Екипът на Анархи Му взе решение да рестартира сървъра като искаме да надградим! Основни насоки за следващия сезон са: Сезон 6 (Съммонер, Рейдж Файтър, Итеми със сокети, Раклион, Селупан, Медуса, Таланти), Експ: 30/ дроп 25, Макс рестарт 60-70-100, 6 фази на развитие- като всяка ще бъде отключвана при достигане на определен брой играчи до максимум рестартите, а не по 2-3 реса всяка седмица, с нетърпение очакваме вашите предложения в дискорд канала! Искаме новият сезон да е по ваш вкус и да се насладите на играта, благодаря на всички! 

Added on : 02 / Feb / 2021 , 12:12 PM

CHANGELOG

Golden Archer: 300 cash, 3000 gold, 1000 pc points
Blood Castle: Win in bc 30/50 PC points, Chance to drop RED BOX
Devil Square: Win in ds 30/50 PC points
Chaos Castle: Win in cc 30/50 PC Points
Battle Royale: Win in cc 100 PC Points
Online Lottery: Win +100 PC Points
Illusion Temple: Win in it 50/60/70/80/90/100 PC Points, Chance to drop RED BOX
TVT Event: Win on TVT 200 gold/ 50 pc pints for each winner
PVP Championship:
Round win 20 PC points
Event Win 100 PC points
Rabbits event: Mix with red - Mix make 380 level item
BOX +5 - Added chance to drop 380 level item

Added on : 12 / Jan / 2021 , 06:18 PM

HALL OF FAME

[EN]

HALL OF FAME (HOF) will be today (30.01.2021) at 19:00h server time (18:00h BG time)

[BG]

ХОФ евентът ще се проведе днес (31.01.2021) в 21:00ч сървърно време (18:00ч Българско време)

Added on : 02 / Jan / 2021 , 03:58 PM

Maximum Resets

Maximum resets are raised to 40!

Added on : 14 / Dec / 2020 , 12:01 AM

Star of Christmas - Weapons 380 lvl

[EN]

NEW BOX ADDED!

"Star of Christmas"

Reward: Non-excellent weapons 380 level

Chance (not 100%) to Drop from:

Dark Phoenix (Icarus)
Zaikan (Tarkan)
Death Beam Knight (Tarkan)
Dark Elf (CryWolf event, Refuge)
Illusion Temple 6

[BG]

НОВ БОКС Е ДОБАВЕН!

"Star of Christmas"

Награда: НЕ Ексълент (нормал) оръжия за 380 левел!

Има ШАНС (не 100%) да падне от:

Dark Phoenix (Icarus)
Zaikan (Tarkan)
Death Beam Knight (Tarkan)
Dark Elf (CryWolf event, Refuge)
Illusion Temple 6

Added on : 20 / Nov / 2020 , 07:10 PM

GOLD SHOP UPDATE

Price of items in Gold shop in-game

(You can earn Gold only in-game!)

Box of Cundun +1 - 800 Gold
Box of Cundun +2 - 900 Gold
Box of Cundun +3 - 1000 Gold
Box of Cundun +4 - 1300 Gold
Box of Cundun +5 - 1500 Gold
Horn of Fenrir - 5000 Gold
Talisman of chaos assembly - 2000 Gold

Added on : 14 / Nov / 2020 , 06:05 PM

GRAND OPENING

GRAND OPENING 13.11.2020 / 18:00h 

DISCORD: https://discord.gg/PvW5F5X

Added on : 28 / Sep / 2020 , 03:53 PM

CHANGELOG

NEW THINGS IN NEW SEASON OF THE SERVER

[BG]

Итемите с голд са ПРЕМАХНАТИ и на тяхно място се слагат:
- Box (1-5)
- Червен Фенрир
- Асембъл за Чаос Машината (не ви изчезва итема при фел)


Златните инвазии
- Goblin - 10 бр. (+5)
- Titan - 10 бр. (+5)
- Soldier - 3 бр.
- Drakon - 10 бр. (+5)
- Lizard - 10 бр. (+5)
- Sirena - 3 бр.
- Tantal - 10 бр. (+5)
- Kolichka(:D) - 3 бр.


Events Промени:
- Blood Castle 8 -> Добавен е шанс за Box +3
- Illusion Temple -> Добавен е шанс за Box +3
- CryWolf -> Balgass дропва: 3x 380 Exc Item (+2)


Кундум:
- Малко по-силен е
- Пуска всички итеми от Бокс +3 до 380 левел итем, има шанс да пусне и Анциент


Кантуру/ Мая евент:
- Финалния бос пуска 3 итема + 380 левел (+2)


NEW Слагате и махате итемите си с Дясното копче! NEW

NEW PVP CHAMPIONSHIP NEW
- Почти същия Hall of Fame event
-Автоматичен е
- Всеки ден в 20:00 h.
- NPC за Вход е в Давиас - Кординати: 224 x 58 (Близо до Сандъка и Golden Archer)
- Минимум 2 Играча.
- Максимум 20 Играча.
- Минимум левел 300
- Награда за спечелването на ВСЕКИ РУНД:
- 100 Gold
-50 cash
- 10 pc Point
- Глобално съобщение с победителя и резултата!
- Награда за спечелване на ТУРНИРА
- 200 Gold
-100 cash
- 50 pc Point
- Всички ще знаят кой е най-силният играч!

NEW Golden Invasion monsters Cash/Gold/PC Point reward:

Goblin -> 1 / 10 / 1
Titan -> 2 / 20 / 2
Soldier -> 1 / 10 / 1
Drakon -> 3 / 30 / 3
Lizard -> 4 / 40 / 4
Vepar -> 2 / 20 / 2
Tantalos -> 5 / 50 / 5
Weel -> 3 / 30 / 3
Kundum -> 10 / 100 / 10
Erohim -> 10 / 100 / 10

[EN]

Items with GOLD value are removed! On there places are added NEW:
- Box (1-5)
- Red Fenrir
- Talisman of Chaos Assembly (Protect the item when fail in Chaos Machine)


Golden Invasion:
- Goblin - 10 count (+5)
- Titan - 10 count (+5)
- Soldier - 3 count
- Drakon - 10 count (+5)
- Lizard - 10 count (+5)
- Sirena - 3 count
- Tantal - 10 count (+5)
- Wheel - 3 count


Events Changes:
- Blood Castle 8 -> Added chance of Box +3
- Illusion Temple -> Added chance of Box +3
- CryWolf -> Balgass drop: 3x 380 Exc Item (+2) 


Kundum:
- Stronger
- Change of items from Box +3 to 380 level item and change for Ancient item


Kanturu/ Maya event:
- Rewards from Nightmare (BOSS): 3 item - Exc Item 380 lvl (+2)


NEW Mouse RightKey - EQUIP / UNEQUIP items , put IN / OUT in Chaos Machine

NEW PVP CHAMPIONSHIP NEW
- Similar to Hall of Fame event
-AUTO
- Everyday at 20:00 h.
- NPC to Enter is in Devias - Cords: 224 x 58 (near the Valut Ceeper, and Golden Archer)
- Minimum of 2 Players.
- Maximum of 20 Players.
- Minimum lvl 300
- Reward for wining EVERY ROUND:
- 100 Gold
-50 cash
- 10 pc Point
- Global message for the win!
- Reward for wining the CHAMPIONSHIP
- 200 Gold
-100 cash
- 50 pc Point
- They will know who is the strongest!

NEW Golden Invasion monsters Cash/Gold/PC Point reward:

Goblin -> 1 / 10 / 1
Titan -> 2 / 20 / 2
Soldier -> 1 / 10 / 1
Drakon -> 3 / 30 / 3
Lizard -> 4 / 40 / 4
Vepar -> 2 / 20 / 2
Tantalos -> 5 / 50 / 5
Weel -> 3 / 30 / 3
Kundum -> 10 / 100 / 10
Erohim -> 10 / 100 / 10

Everything you need: https://www.anarchymu.com/guides

Added on : 27 / Sep / 2020 , 11:38 AM

Preparation

[BG]

Здравейте,

Започва подготовката по стартирането на новия сезон на AnarchyMu, скоро ще обявим подробности, следете сайта и фейсбук страницата за подробности!

 

[EN]

Hello,

The preparation for the new season of AnarchyMu has started, stay tooned (Facebook page, Site) for more information!

Added on : 26 / Sep / 2020 , 08:15 PM
Select Server:
Currently this is only one server.